102 - Sura et-Tekasur ()

|

(1) Zaokuplja vas zgrtanje imovine

(2) sve dok grobove ne naselite.

(3) A ne treba tako, saznat ćete svakako!

(4) I još jednom, ne treba tako! Saznat ćete sigurno!

(5) Ne valja tako, kad biste vi znali pouzdano

(6) Oganj ćete, zaista, vidjeti!

(7) I još jednom, doista ćete ga vidjeti sasvim jasno!

(8) Zatim ćete Dan taj o blagodatima biti pitani sigurno!