68 - Sura el-Kalem ()

|

(1) Nun. Tako Mi pera i onoga što oni pišu,

(2) ti uz blagodati Gospodara svoga nisi lud,

(3) ti ćeš, sigurno, nagradu nepresušnu imati.

(4) I, zaista, tvoj ahlak je veličanstven

(5) i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,

(6) ko je od vas zaveden!

(7) Gospodar tvoj najbolje zna ko je s puta Njegova skrenuo i On najbolje zna one koji su na Pravom putu.

(8) Pa, ne pokoravaj se poricateljima,

(9) oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,

(10) i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

(11) onoga koji tuđe riječi radi smutnje prenosi,

(12) koji sprečava dobro, onoga koji skrnavi propisanu granicu, griješnika

(13) surova i, osim toga, po zlu poznata,

(14) samo zato što ima mnogo imetka i sinova,

(15) koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: “To su samo naroda drevnih priče!”

(16) Na nosinu ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

(17) Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati,

(18) a nisu rekli: “Ako Allah da!”

(19) I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

(20) i ona osvanu opustošena.

(21) A u zoru oni su jedni druge dozivali:

(22) “Poranite do zasada svoga ako ga mislite obrati!”

(23) I oni krenuše tiho razgovarajući:

(24) “Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!”

(25) I oni poraniše odlučni da će je moći obrati,

(26) a kad je ugledaše, povikaše: “Mi smo zalutali,

(27) štaviše – svega smo lišeni!”

(28) Ponajbolji između njih reče: “Nisam li vam ja govorio zašto Allaha ne slavite!”

(29) “Slavljen i uzvišen je Gospodar naš!”, rekoše, “mi smo, uistinu, zulumćari bili!”

(30) I onda počeše jedni druge koriti.

(31) “Teško nama”, govorili su, “mi smo, zaista, obijesni bili.

(32) Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!”

(33) Eto, takva je bila patnja, a na ahiretu je patnja još veća, kad bi samo oni znali!

(34) Za one koji se budu bojali Allaha bit će, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova,

(35) zar ćemo muslimane sa prestupnicima izjednačiti?!

(36) Šta vam je, kako rasuđujete?

(37) Ili, možda, imate Knjigu, pa u njoj čitate

(38) da ćete imati ono što vi izaberete?!

(39) Ili, možda, imate od Nas zakletve koje će do Kijametskog dana vrijediti da ćete ono što vi prosudite imati?!

(40) Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

(41) Ili, imaju li oni saučesnike?! Pa neka saučesnike svoje dovedu ako govore istinu!

(42) Na Dan kada se potkoljenica otkrije i kada budu pozvani da licem na tlo padnu, pa ne budu mogli.

(43) Oborenih pogleda svojih, poklopit će ih poniženje! A bili su pozvani da licem na tlo padaju dok su zdravi bili.

(44) Pa, ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju, patnji približavati

(45) i vremena ću im Ja davati, a obmana moja je, zaista, čvrsta!

(46) Ili ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?!

(47) Ili je kod njih znanje o onome što je čulima nedokučivo, pa oni prepisuju?!

(48) Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao onaj što u kitu bi, kad je zavapio, a ogorčen je bio,

(49) i da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,

(50) ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.

(51) Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Opomenu slušaju govoreći: “On je, uistinu, lud!”

(52) A on – Kur’an je samo svijetu cijelom opomena!