85 - Sura el-Burudž ()

|

(1) Tako mi neba sa zvijezdama velikim,

(2) i Dana već obećanog,

(3) i svjedoka i posvjedočenog,

(4) prokleti bili vlasnici rovova,

(5) i vatre s gorivom,

(6) kada su oko nje sjedili

(7) i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!

(8) A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvaljenoga, vjerovali,

(9) Čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, a Allah je svemu Svjedok.

(10) Zaista, oni koji su stavljali na kušnju vjernike i vjernice, a zatim se nisu pokajali, imat će kaznu u Džehennemu, imat će kaznu ognjenu.

(11) Zaista, onima koji su vjerovali i radili dobra djela pripadaju bašče džennetske, kroz koje rijeke teku, a to je uspjeh veliki.

(12) Kazne Gospodara tvoga zaista su žestoke!

(13) On ni iz čega stvara, i ponovo će to učiniti;

(14) On je Oprostitelj grijeha, Onaj Koji puno voli

(15) Gospodar Arša, Veličanstveni.

(16) On radi šta hoće.

(17) Da li je do tebe doprla vijest o vojskama,

(18) o faraonu i Semūdu?

(19) Ali, ovi koji ne vjeruju stalno poriču,

(20) a Allah je iza njih, okružuje ih

(21) Naprotiv! Ovo je Kur’an veličanstveni

(22) na Ploči pomno čuvanoj.