62 - Sura el-Džuma ()

|

(1) Allaha slavi i veliča sve što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Vladara, Blagoslovljenoga i Štovanoga, Silnoga i Mudroga.

(2) On je nepismenima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, iako su prije bili u očitoj zabludi,

(3) i drugima koji im se još nisu priključili, On je Silni i Mudri.

(4) To je Allahova milost, koju On daje onome kome hoće – a Allah je posjednik obilja velikog.

(5) Oni kojima je Tevrat da ga nose dat, pa ga potom ne nose, slični su magarcu koji knjige nosi. O, kako su loši oni koji Allahove ajete i znakove poriču! A Allah neće uputiti na Pravi put ljude zulumćare.

(6) Reci: “O jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite ako istinu govorite.”

(7) A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti; Allah dobro zna zulumćare.

(8) Reci: “Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Poznavatelju onoga što je čulima nedokučivo i onoga što je pojavno vraćeni biti i On će vas o onom što ste radili obavijestiti.”

(9) O vi koji vjerujete, kad u petak na namaz budete pozvani, požurite na spominjanje Allaha i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, ako znate!

(10) A kad se namaz završi, onda se po zemlji raziđite i za Allahovim dobrima tragajte i Allaha mnogo spominjite da biste uspjeli.

(11) Ali, kad oni kakvu robu trgovačku ili zabavu ugledaju, pohrle joj i tebe ostave sama da stojiš. Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i od zabave i od trgovine. A Allah je Opskrbitelj najbolji.”