99 - Sura ez-Zelzela ()

|

(1) Kad se Zemlja najžešćim potresom svojim zatrese,

(2) i kada Zemlja izbaci terete svoje,

(3) i čovjek uzvikne: “Šta joj je?”,

(4) taj dan ona će vijesti svoje kazivati

(5) jer će joj Gospodar tvoj dopustiti.

(6) Taj dan ljudi će se razdvojeni pojaviti da im se pokažu djela njihova:

(7) Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga,

(8) a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga.