88 - Sura el-Gašija ()

|

(1) Da li je doprla do tebe vijest o Općoj nevolji?

(2) Neka lica Dan taj bit će potištena,

(3) premorena, napaćena,

(4) u vatri užarenoj pržena,

(5) sa vrela uzavrelog napajana,

(6) kada drugog jela osim trnja neće imati,

(7) koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

(8) Neka lica Dan taj bit će radosna,

(9) trudom svojim zadovoljna,

(10) u Džennetu visokome,

(11) u kojem prazne besjede neće slušati!

(12) U njemu su izvor-vode koje teku,

(13) u njemu su divani uzdignuti,

(14) i pehari postavljeni,

(15) i jastuci poredani

(16) i ćilimi rašireni.

(17) Pa, zašto oni ne gledaju kamilu – kako je stvorena,

(18) i nebo – kako je uzdignuto,

(19) i planine – kako su postavljene,

(20) i Zemlju – kako je prostrta?!

(21) Ti upozoravaj, ti samo i jesi upozoritelj,

(22) ti nisi onaj koji ih prisiljava!

(23) A onoga koji se okreće i ne vjeruje,

(24) njega će Allah najvećom patnjom kazniti.

(25) Nama će se oni, zaista, vratiti.

(26) A potom, na Nama je, doista, da račun njihov svedemo!