70 - Sura el-Mearidž ()

|

(1) Neko je hitno zatražio patnju koja će se dogoditi

(2) nevjernicima – niko nju ne može spriječiti,

(3) da to Allah, Gospodar uzvišenosti i deredža, ne učini,

(4) Njemu se penju meleci i Duh u danu koji pedeset hiljada godina traje.

(5) Ti se lijepo strpi.

(6) Oni, zaista, misle da je daleko – da se dogoditi neće

(7) a mi smatramo da je blizu.

(8) Na dan kada nebo bude kao talog rastopljeni.

(9) a brda kao vuna raščupana,

(10) kada bližnji neće bližnjeg ništa pitati,

(11) iako će jedni druge vidjeti. Prestupnik će htjeti da se od patnje taj dan iskupi sinovima svojim,

(12) i drugom svojom, i bratom svojim,

(13) i porodicom svojom koja ga štiti,

(14) i svima ostalima na Zemlji, samo da se izbavi.

(15) Nikako! Ona je, zaista, buktinja žestoka

(16) koja će kože guliti,

(17) zvat će onoga ko se okretao i izbjegavao

(18) i zgrtao i skrivao

(19) Čovjek je, uistinu, stvorenje lakomo:

(20) kada ga nevolja snađe – očajan je,

(21) a kada ga zadesi dobro, on ga uskraćuje,

(22) osim klanjača

(23) koji su u svojim namazima ustrajni

(24) i oni u čijim imecima ima poznato pravo

(25) onaj koji prosi i onaj koji je uskraćen a ne prosi

(26) i oni koji u Sudnji dan vjeruju,

(27) i oni koji od kazne Allahove strahuju,

(28) a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran,

(29) i oni koji stidna mjesta svoja čuvaju,

(30) osim od supruga svojih ili onih koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju.

(31) Oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granicu,

(32) i oni koji na povjerene im amanete i obaveze svoje paze,

(33) i oni koji iza svojih svjedočenja čvrsto stoje,

(34) i oni koji na namaze svoje paze,

(35) oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

(36) Šta je onima oko tebe koji ne vjeruju pa žure,

(37) zdesna i slijeva, u gomilama?!

(38) Zar svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?!

(39) Naprotiv! Mi smo ih stvorili od onoga što oni znaju!

(40) I Ja se kunem Gospodarom istokâ i zapadâ da ih možemo

(41) boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.

(42) Zato ih ostavi neka se u besposlice udubljuju i zabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,

(43) Dan u kome će žurno, kao da kumirima hrle, iz grobova izići,

(44) oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti Dan kojim im je prijećeno!