90 - Sura el-Beled ()

|

(1) Kunem se gradom ovim,

(2) a ti si u ovom gradu oslobođen ograničenja,

(3) i roditeljem i onim koga je rodio,

(4) Čovjeka smo stvorili da je u naporu.

(5) Misli li on da mu niko ništa ne može?

(6) “Utrošio sam imetak nagomilani!”, govori.

(7) Zar misli da ga niko vidio nije?

(8) Zar mu nismo dali oka dva,

(9) i jezik i usne dvije,

(10) i dobro i zlo mu objasnili?

(11) Pa zašto nije savladao uspon?

(12) A šta ti misliš: šta je to uspon?

(13) Roba ropstva osloboditi,

(14) ili, u vrijeme gladi, nahraniti

(15) siroče bliska roda,

(16) ili ubogoga nevoljnika,

(17) A potom da je bio od onih koji vjeruju, koji jedni drugima strpljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;

(18) oni će biti – oni s desne strane!

(19) A oni koji ne vjeruju u ajete i dokaze Naše, oni će biti – oni s lijeve strane,

(20) iznad njih će vatra zatvorena biti.