104 - Sura el-Humeza ()

|

(1) Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

(2) koji blago gomila i prebrojava ga,

(3) i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.

(4) A ne treba tako! On će, sigurno, biti bačen u Hutamu!

(5) A znaš li ti šta je Hutama?

(6) Vatra Allahova razbuktala,

(7) koja će do srca dopirati.

(8) Ona će nad njima biti zatvorena

(9) plamenim izduženim stubovima.