87 - Sura el-A'la ()

|

(1) Slavi i uzvisuj ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

(2) Koji sve stvara i čini skladnim,

(3) i Koji određuje, pa upućuje,

(4) i Koji čini da rastinje iznikne,

(5) a potom čini da postane suho, potamnjelo.

(6) Mi ćemo te naučiti da učiš pa ništa nećeš zaboraviti,

(7) osim onoga što Allah hoće. On, zaista, zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite.

(8) I dostupnim ti učiniti ono što je lahko;

(9) pa ti opominji ako opomena bude koristila

(10) opomenut će se onaj koji se Allaha boji,

(11) a izbjegavat će je onaj najgori,

(12) koji će u vatri velikoj gorjeti,

(13) pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

(14) Uspio je onaj koji se očisti

(15) i spomene ime Gospodara svoga pa klanja!

(16) Ali, vi više život dunjalučki volite,

(17) a ahiret je bolji i vječan je,

(18) To, doista, ima u listovima prvim,

(19) listovima Ibrāhīmovim i Mūsāovim.