81 - Sura et-Tekvir ()

|

(1) Kada Sunce bude skupljeno i izgubi sjaj,

(2) i kada zvijezde raštrkane popadaju,

(3) i kada planine budu pokrenute i smrvljene

(4) i kada steone kamile budu ostavljene,

(5) i kada divlje životinje budu sabrane

(6) i kada mora budu raspaljena

(7) i kada duše budu sparene,

(8) i kada djevojčica koja je živa zakopana bude upitana

(9) zbog kojeg je grijeha ubijena

(10) i kada listovi budu rašireni

(11) i kada nebo bude uklonjeno,

(12) kada Oganj bude razbuktan

(13) i kada Džennet bude približen

(14) svako će saznati ono što je pripremio.

(15) I ne! Kunem se onim što se skriva

(16) što se kreće i sklanja,

(17) i noći kad dolazi,

(18) i zorom kad diše,

(19) On – Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika Plemenitog

(20) Moćnog, kod Gospodara Arša, cijenjenog

(21) Kome se drugi tamo pokoravaju, povjerljivog!

(22) A drug vaš nije lud

(23) on ga je na obzorju jasnom vidio,

(24) i, kada je u pitanju ono što je čulima nedokučivo, on nije škrt,

(25) i on nije prokletog šejtana govor

(26) pa kuda onda idete?!

(27) On je samo opomena svjetovima,

(28) onome od vas koji hoće da je na Pravom putu,

(29) a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!