82 - Sura el-Infitar ()

|

(1) Kada se nebo rascijepi,

(2) i kada zvijezde popadaju raštrkane,

(3) i kada mora budu prokuhljala pa se preliju,

(4) i kada kaburovi budu prevrnuti,

(5) svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio.

(6) O čovječe, šta te je obmanulo u vezi s tvojim Gospodarom Plemenitim?!

(7) Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan,

(8) i kakav je htio lik ti dao.

(9) Naprotiv! Vi još i Sud poričete,

(10) a nad vama bdiju čuvari,

(11) plemeniti pisari

(12) koji znaju ono što radite.

(13) Čestiti će, sigurno, u Užitak,

(14) a razvratnici, sigurno, u Oganj.

(15) Na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

(16) i više iz njega izbivati se neće.

(17) A šta ti znaš šta je Sudnji dan?!

(18) I još jednom: šta znaš šta je Sudnji dan?!

(19) Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, Dana tog vlast će jedino Allah imati.