56 - Sura el-Vakia ()

|

(1) Kada se Neizbježni događaj zbije,

(2) događanje njegovo niko neće poricati -

(3) neke će poniziti, a neke uzvisiti

(4) Kad se Zemlja jako potrese

(5) i brda se u komadiće zdrobe,

(6) i postanu prašina razasuta,

(7) vas će tri vrste biti:

(8) oni zdesna – šta će biti s onim zdesna?!

(9) i oni slijeva – šta će biti s onim slijeva?!

(10) i oni koji prednjače – oni će prednjačiti! -

(11) To su oni bliski,

(12) u džennetskim baščama naslada bit će.

(13) Bit će ih mnogo iz prvih

(14) a malo iz zadnjih

(15) na divanima izvezenim,

(16) jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

(17) služit će ih vječno mladi dječaci,

(18) sa čašama i ibricima, i peharom punim pića iz izvora tekućeg

(19) od koga ih glava neće boljeti i zbog koga neće pamet izgubiti,

(20) i voćem koje će sami birati,

(21) i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

(22) U njima će biti i hurije očiju krupnih,

(23) slične biseru u školjkama skrivenom,

(24) kao nagrada za ono što su činili.

(25) U njima neće slušati prazne besjede, ni govor griješni,

(26) nego samo riječi: “Selam, selam!”

(27) A oni s desne strane – šta će biti s onim s desne strane?!

(28) Bit će među lotosovim drvećem bez bodlji,

(29) i među bananama plodovima nanizanim

(30) i u hladovini prostranoj,

(31) pored vode tekuće

(32) i usred voća svakovrsnog

(33) koje će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti

(34) i na posteljama uzdignutim.

(35) Stvaranje njihovo, zaista, ćemo obnoviti

(36) i djevicama ih učiniti,

(37) te onim koje se umiljavaju muževima svojim i godina istih

(38) za one s desne strane.

(39) Bit će ih mnogo iz prvih

(40) a mnogo iz kasnijih.

(41) A oni s lijeve strane – šta je s onima s lijeve strane?!

(42) Oni će biti u vrelom dašku vatre i vodi ključaloj,

(43) i u sjeni dima mrkog,

(44) u kojoj neće biti svježine ni bilo kakve ugodnosti.

(45) Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

(46) i uporno teške grijehe činili

(47) i govorili: “Zar kad umremo i samo prašina i kosti budemo – zar ćemo, zbilja, biti oživljeni;

(48) zar i drevni naši preci?!”

(49) Reci: “I drevni i kasniji,

(50) u određeno vrijeme, i u Dan određeni bit će sakupljeni,

(51) i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljavanje,

(52) sigurno, s drveta zekkum jesti,

(53) i njime ćete trbuhe puniti,

(54) pa zatim na to vodu ključalu piti,

(55) poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti

(56) to će im na Dan polaganja računa ugošćenje biti!

(57) Mi smo vas stvorili – pa zašto ne povjerujete?

(58) Šta mislite: da li sjemenu koje ubacujete

(59) vi ili Mi oblik dajemo?

(60) Mi određujemo kad će ko od vas umrijeti i niko Nas ne može spriječiti

(61) da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

(62) Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

(63) Šta mislite: šta biva s onim što posijete?

(64) Da li mu vi dajete snagu da niče ili to Mi činimo?

(65) Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

(66) “Mi smo, doista, oštećeni,

(67) čak smo svega lišeni!”

(68) Šta mislite: vodu koju pijete –

(69) da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

(70) Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?

(71) Šta mislite: vatru koju palite –

(72) da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi?

(73) Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače;

(74) zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

(75) I kunem se položajima zvijezda

(76) a to je, da znate, zakletva velika!

(77) On je, zaista, Kur’an plemeniti

(78) u Knjizi brižljivo čuvanoj.

(79) Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti!

(80) On je objava od Gospodara svjetova,

(81) pa kako ovaj govor omalovažavate,

(82) i umjesto zahvalnosti što vam je opskrba darovana, vi u njega ne vjerujete?

(83) i kad vi budete tada gledali –

(84) i kad vi budete tada gledali –

(85) a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite –

(86) zašto je onda, ako račun nećete polagati,

(87) ne povratite, ako istinu govorite?

(88) I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

(89) udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati pripast će njemu!

(90) A ako bude jedan od onih koji su s desne strane,

(91) pa, selam tebi od onih s desne strane!

(92) A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

(93) pa, ključalom vodom bit će ugošćen

(94) i u Ognju pržen.

(95) Sama je istina, zbilja, sve ovo!

(96) Pa, slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog!