67 - Sura el-Mulk ()

|

(1) Uzvišen i blagoslovljen je Onaj u Čijoj je ruci vlast i On nad svime ima moć,

(2) Onaj Koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolja djela imati; On je Silni, Oprostitelj grijeha,

(3) Onaj koji je sedam nebesa kao slojeve, jedne iznad drugih, stvorio – ti u onome što Svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj, vidiš li ikakvu pukotinu?

(4) Zatim, ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

(5) Mi smo najbliže nebo sjajnim svjetiljkama ukrasili i učinili smo ih za gađanje šejtana, i patnju u Ognju im pripremili.

(6) A onima koji ne vjeruju u Gospodara svoga, pripada patnja u Džehennemu. Užasno je to boravište!

(7) Kad budu u njega bačeni, hučanje njegovo čut će, i on će ključati,

(8) gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas upozorava?”

(9) “Jest, dolazio nam je onaj koji nas je upozoravao”, odgovorit će, “a mi smo poricali i govorili: ‘Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!’”

(10) I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Ognja bili!”

(11) I oni će priznati svoje grijehe, pa daleko bili stanovnici Ognja!

(12) Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – pripada oprost i nagrada velika!

(13) Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna šta grudi kriju!

(14) A kako i ne bi znao Onaj Koji stvara, Koji zna i ono što je najsitnije, Onaj Koji u potpunosti sve zna!

(15) On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, ali Njemu se sve vraća.

(16) Jeste li sigurni da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati kad se ona počne iznenada tresti?!

(17) Ili ste sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati?! Pa, znat ćete kakvo je upozorenje Moje!

(18) A poricali su i oni prije njih, pa kakva je bila osuda Moja!

(19) Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Svemilosni drži; On, zaista, sve dobro vidi.

(20) I, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Svemilosnog?! Ništa osim obmane nevjernici nemaju!

(21) A, i ko je taj koji će vas nahraniti ako On hranu Svoju uskrati?! Ali, oni su ustrajni u osionosti i odbojnosti.

(22) Da li je bolje upućen onaj koji ide pognut licem prema zemlji ili onaj koji Pravim putem uspravno hodi?

(23) Reci: “On vas je prvi put stvorio i dao vam sluh, vid i razum, pa kako samo malo zahvaljujete!”

(24) Reci: “On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete biti sakupljeni.”

(25) A oni govore: “Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite?!”

(26) Reci: “Samo Allah zna! A ja sam samo upozoritelj jasni.”

(27) Kad je izbliza ugledaju ojađena bit će lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno: “Evo, ovo je ono što ste požurivali!”

(28) Reci: “Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od bolne patnje zaštititi?”

(29) Reci: “On je Svemilosni, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.”

(30) Reci: “Šta mislite, ako vode vaše ponornice postanu, ko će vam vodu na površinu izvesti?”