95 - Sura et-Tin ()

|

(1) Tako mi smokve i masline,

(2) i Sinajske gore

(3) i grada ovog sigurnog

(4) Mi čovjeka stvaramo u najljepšem obliku,

(5) zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti,

(6) samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima pripada nagrada neprekidna.

(7) Pa, šta te, onda, navodi da poričeš obračun?

(8) Zar Allah nije sudija najpravedniji?!