84 - Sura el-Inšikak ()

|

(1) Kada se nebo rascijepi,

(2) i posluša Gospodara svoga, a ono će to dužno biti,

(3) i kada Zemlja bude rastegnuta,

(4) i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

(5) i posluša Gospodara svoga, a ona će to dužno biti,

(6) O čovječe, ti se trudiš idući svome Gospodaru, pa ćeš svoj trud naći.

(7) Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data,

(8) na lahak obračun naići će

(9) i svojima će se radostan vratiti;

(10) a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data,

(11) propast će prizivati,

(12) i u Ognju će gorjeti.

(13) Zaista je on sa porodicom svojom radostan bio,

(14) i mislio da se nikada neće vratiti,

(15) a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

(16) Ali ne! Kunem se rumenilom večernjim,

(17) i noći, i onim što ona sakuplja

(18) i Mjesecom kada se ispuni,

(19) vi ćete, sigurno, iz stanja u stanje prelaziti!

(20) Pa šta im je, da ne vjeruju

(21) i kad im se Kur’an uči na tlo licem ne padaju?!

(22) Naprotiv, oni koji ne vjeruju poriču,

(23) a Allah najbolje zna šta oni u sebi kriju,

(24) zato im navijesti patnju bolnu!

(25) A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, imat će nagradu neprekidnu.