1 - Sura el-Fatiha ()

|

(1) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

(2) Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova!

(3) Milostivom, Samilosnom!

(4) Vladaru Sudnjega dana!

(5) Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo!

(6) Uputi nas na Pravi put!

(7) Na put onih kojima si blagodati Svoje darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio, niti onih koji su zalutali.