98 - Sura el-Bejjina ()

|

(1) Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

(2) od Allaha Poslanik koji čita listove čiste,

(3) u kojima su propisi ispravni.

(4) A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni,

(5) a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

(6) Oni sljedbenici Knjige koji ne vjeruju i višebošci, bit će, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati: oni su najgora stvorenja.

(7) A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja.

(8) Nagrada za njih od Gospodara njihova su vrtovi Adna, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno, zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.