108 - Sura el-Kevser ()

|

(1) Mi smo ti, uistinu, Kevser dali,

(2) pa klanjaj Gospodaru svome i kurban kolji,

(3) onaj koji tebe mrzi – sigurno će on bez spomena ostati.