97 - Sura el-Kadr ()

|

(1) Mi smo ga objavili u Noći Kadr

(2) a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

(3) Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci;

(4) meleci i Duh, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

(5) spas je u njoj sve dok zora ne svane.