93 - Sura ed-Duha ()

|

(1) Tako mi jutra

(2) i noći kad se utiša,

(3) Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

(4) Ahiret je, zaista, bolji za tebe od ovog svijeta,

(5) a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti.

(6) Zar te siročetom ne nađe, pa ti utočište dade,

(7) i zalutalim te nađe, pa te uputi,

(8) i siromahom te nađe, pa te bogatim učini?

(9) Zato, siroče ne okahari,

(10) i onoga ko traži ne odbij,

(11) i o blagodati Gospodara svoga kazuj!