107 - Sura el-Maun ()

|

(1) Šta misliš o onome koji Sud poriče?

(2) Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

(3) i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

(4) Pa teško klanjačima,

(5) onima koji su nemarni prema svome namazu,

(6) koji se samo ljudima pokazuju

(7) i čak potrepštine koje se na posudbu daju oni ne daju!