114 - Sura en-Nas ()

|

(1) Reci: “Utječem se Gospodaru ljudi,

(2) Vladaru ljudi,

(3) Bogu ljudi,

(4) od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se skrije,

(5) koji zle misli unosi svijetu u grudi;

(6) od džina i od ljudi!"