54 - Sura el-Kamer ()

|

(1) Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!

(2) A oni, uvijek kada vide znak, okreću se i govore: “Magija prolazna!”

(3) Oni ne vjeruju i povode se za hirovima svojim, a sve će kod svoga cilja skončati.

(4) I došle su im vijesti u kojima je ono što treba da ih odvrati –

(5) mudrost savršena – pa kako upozoritelji takvima mogu koristiti?!

(6) Zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno,

(7) oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,

(8) žureći ka glasniku. A nevjernici će govoriti: “Ovo je težak dan.”

(9) Poricao je Nuhov narod prije njih, pa su roba Našeg u laž utjerivali govoreći: “Luđak!” – i Nuh je odbijen bio.

(10) I on je Gospodara svoga zamolio: “Ja sam pobijeđen, pa Ti pomozi!”

(11) I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,

(12) i učinili da iz zemlje izvori provriju, i vode su se sastale po onome što je već bilo određeno,

(13) a njega smo nosili na lađi od dasaka i klinova sagrađenoj,

(14) koja je plovila pred Našim očima, a nagrada je to bila za onoga koji je porican bio.

(15) I Mi to ostavismo kao znak – pa ima li ikoga ko bi se prisjetio?

(16) “Kakva je bila kazna Moja i upozorenje Moje?!”

(17) A Mi smo Kur’an lahkim za opomenu učinili, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio?

(18) Poricao je Ad, pa kakva je bila kazna Moja i upozorenje Moje?!

(19) Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

(20) i ljude dizao kao da su palmina stabla iščupana,

(21) Kakva je bila kazna Moja i upozorenje Moje?!

(22) A Mi smo Kur’an olakšali kao opomenu, pa ima li koga ko bi se prisjetio?

(23) I Semud je upozoritelje poricao.

(24) "Zar da slijedimo jednog od nas!" - govorili su. "Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.

(25) Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!”

(26) “Saznat će oni sutra ko je lažljivac oholi!

(27) Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.

(28) I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupit će onaj čiji je red!”

(29) Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je.

(30) Kakva je bila kazna Moja i upozorenje Moje?!

(31) Mi poslasmo na njih jedan jedini krik i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća.

(32) A Mi smo Kur’an olakšali za opomenu, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio?

(33) Narod Lutov poricao je upozoritelje i upozorenja.

(34) Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo, samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,

(35) to je bila blagodat od Nas. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju.

(36) A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u upozoritelje i upozorenja sumnjali.

(37) Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih Mi oslijepili: “Iskusite kaznu Moju i upozorenja Moja!”

(38) A rano izjutra stiže ih kazna neprekidna.

(39) "Iskusite kaznu Moju i upozorenja Moja!"

(40) A Mi smo Kur’an olakšali za opomenu, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio?!

(41) I faraonovoj porodici upozoritelji i upozorenja dolaziše,

(42) ali oni porekoše sve znakove Naše, pa ih Mi kaznismo onako kako kažnjava Silni i Apsolutno Moćni.

(43) Da li su nevjernici vaši bolji od njih ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu garanciju?!

(44) Zar ovi da govore: “Mi smo skup nepobjedivi!”

(45) Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!

(46) Međutim, Čas oživljenja im je rok, a Čas oživljenja je užasniji i gorči.

(47) Prestupnici, doista, u zabludi i patnji bit će,

(48) na Dan kada budu u Vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: “Iskusite dodir Ognja!”

(49) Mi, doista, sve s određenjem stvaramo

(50) i naređenje Naše samo je jedna riječ – sve bude u tren oka.

(51) A Mi smo već vama slične uništili, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio?!

(52) I sve što su uradili u listovima je,

(53) i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.

(54) Oni koji su se Allaha bojali bit će u džennetskim baščama i pored rijeka,

(55) na mjestu Istine, kod Vladara Apsolutno Moćnoga.