63 - Sura el-Munafikun ()

|

(1) Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi svjedočimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!”, i Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah svjedoči i da su licemjeri pravi lašci.

(2) Oni su svoje zakletve kao štit uzeli, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju.

(3) To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.

(4) Kad ih pogledaš, njihov te izgled zadivljuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove – međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću!

(5) A kad im bude rečeno: “Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti!”, oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.

(6) Isto im je – molio ti oprost za njih ili ne molio, Allah im neće oprostiti. Allah, doista, neće na Pravi put uputiti narod koji je buntovan.

(7) Oni govore: “Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika da bi ga napustili!” A riznice nebesa i Zemlje Allahove su, ali licemjeri ne shvataju.

(8) Oni govore: “Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i u Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri ne znaju.

(9) O vi koji vjerujete, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od spominjanja Allaha. A oni koji to učine, pravi su gubitnici.

(10) I udjeljujte od onoga čime vas Mi opskrbljujemo prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da imetak udjeljujem i da dobar budem!”

(11) Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrt njegova dođe. Allah u potpunosti zna ono što vi radite.