Các tác phẩm khoa học

Giá trị Ramadan

Đây là mục tổng hợp các bài viết phân tích giá trị vĩ đại của tháng hồng phúc Ramadan như: - Mục các giá trị Ramadan và những gì liên quan. - Mục nhịn chay. - Mục xác định lưỡi liềm và việc nhịn chay vào ngày nghi ngờ. - Mục Etikaaf. - Mục đêm định mệnh và mười đêm cuối. - Mục nhịn chay tự nguyện và Salah Taraaweeh. - Mục Zakat Fit-r. - Mục điều gì sau Ramadan.

Số lượng các mục: 3

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Phân ghi âm giải thích về ba chủ đề chính: - Về bảy ngày cuối Ramadan - Đêm được hi vọng là đêm Qodar - Các việc nên làm trong đêm Qodar

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Đêm Định Mệnh: Nói về hồng phúc đêm định mệnh này và ngày nào là ngày đó.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/9/1432 H nhằm ngày 12/8/2011, trong phần một của bài thuyết giảng nói lên ân phước của tháng Ramadan hồng phúc này mà Allah đã ban cho cộng đồng Islam, và động viên mọi người hãy cúi đầu tạ ơn Allah về thiên lộc vĩ đại này. Trong phần hai của bài thuyết giảng nói về những điều làm hư sự nhịn chay, nguồn gốc Salah Al-Taraaweeh và động viên người Muslim cố gắng hành lễ này trọn tháng hồng được xóa sổ tội lỗi đã phạm.

Thông tin phản hồi