Các tác phẩm khoa học

 • Arab (Ả-rập)

  JPG

  Người lập chương trình : Muhammad Kholeel Al-Hosry

  - Chương trình đĩa CD dạy học Qur'an với giọng đọc của Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hosry dễ dàng cho bạn thuộc lòng Qur'an với giọng nhanh hoặc với giọng ngâm cùng với việc lặp lại Ayat đó nhiều lần và tìm kiếm nguyên văn Qur'an. - Chương trình phù hợp cho trẻ em trong việc phát triển các kỹ năng của chúng với Quran và các Ayat được lặp đi lặp lại tự động. - Hãy tải tất cả 6 file vào máy của bạn giúp cho CD hoạt động có hiệu quả, kế tiếp xác định lại tất cả các tập tin rar đã tải về như trong các bức ảnh trước và sau đó nhấn (CTRL + A) và sử dụng chương trình Winrar để sao chép vào đĩa CD hoặc sử dụng trường trình sao trực tiếp có trên máy mà không cần sử dụng đến Shortcut to Quran_H

 • Việt Nam

  LINK

  Ứng dụng Qur’an bằng tiếng Việt, ứng dụng tập hợp mười giọng đọc nổi tiếng về Qur’an bằng đường truyền Hafs từ A’sim; và đường truyền Warsh từ Naafe’ và các đường truyền khác. ngoài ra còn được đính kèm ý nghĩa và nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác như: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Urdu, tiếng Indonesia .v.v. Ứng dụng hứa hẹn sẽ làm bạn thoải mái, chỉ cần tải một lần và nghe lại không cần kết nối internet.

 • Arab (Ả-rập)

  LINK

  Ứng dụng miễn phí cho Android và iPhone giúp tín đồ Muslim giới thiệu Islam với người ngoại đạo bằng mười ngôn ngữ khác nhau. Trong ứng dụng có các bài viết về Islam, về Nabi Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - và các chủ đề khác hổ trợ người ngoại đạo hiểu rõ hơn, hiểu đúng hơn về tôn giáo Islam.

 • Arab (Ả-rập)

  JPG

  - Chương trình các lời nói súc tích: Là bách khoa toàn thư Hadith gồm khoảng 1400 nguồn gốc và Hadith, trong đó có 543 bản thảo chưa in hoặc chưa được kiểm thảo và có thêm 70.000 tiểu sử của những người truyền lại Hadith. - Chương trình được phân biệt bởi sự xác thực và kiểm thảo rất chi tiết về các nguồn gốc đã được đánh dấu các dấu chấm, phẩy đồng thời rút gọn lại số lượng Hadith. - Các đặc tính quan trọng nhất của chương trình: gom một Hadith duy nhất cả rút ra từ đâu và những bằng chứng về nó và cả việc ghi lại Hadith bằng các đường truyền khác nhau mỗi đường truyền là một Hadith. - Dịch vụ Hadith chưa từng có, với số lượng dịch vụ 69 dịch vụ được thể hiện trong các tập tin đính kèm để công khai chương trình. - Dịch vụ liệt kê các bài viết mà các nhà chuyên môn Hadith đã một đời cống hiến đòi hỏi các nhà nghiên cứu, đồng thời báo lỗi sai nếu đưa vào đoạn văn sai và có rất nhiều ưu điểm khác không thể kể ra hết được.

Thông tin phản hồi