• LINK

  “Holy Quran Translation” is an innovation to convey Allah’s speech to all people with their different languages, religions and cultures. Quran was not revealed for believers only, but it is rather a mercy for all people in which Allah orders us to make the disbelievers listen to. “Holy Quran Translation” is spread by videos, containing translations of the meanings of the glorious Quran, which are broadcasted on space channels, websites, DVDs, smart devices, other special devices and much more.

 • LINK

  ilim-der.com, dünyanın her tarafında yaşayan müslüman Türkler arasında doğru akideyi yaymak amacıyla kurulan ve Allah Teâlâ’nın: "(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?" (Fussilet 33) buyruğundan yola çıkarak, Kur’an ve Sünnete göre yaşayan davetçiler yetiştirmeyi gaye edinen ilimder cemiyetinin web sitesidir.

 • LINK

  cennetedavet.net; Avrupada yaşayan selefî kardeşlerimizin kurduğu web sitesidir. Bu site, Türk gurbetçileri doğru inanca davet etmek, onları dînlerinde bilgilendirmek, İslâmî dersler ve konferanslar düzenlemeyi ve bunları video ve sesli yayınlar olarak yaymaya önem veren web sitesidir.

 • LINK

  Birçok dilde Kur’an-ı Kerim açıklamalı meallerini biraraya getiren web sitesidir.

 • LINK

  www.islaminthailand.net (Tayland’da İslam) web sitesi, kitaplar, makaleler ve konferanslardan oluşan ilmi materyalleri sunmaktadır.www.islaminthailand.net web sitesinin editörlüğünü değerli alim Rıza Ahmed Samedi yapmaktadır.

 • 1- x 3.1 KB 2- x 5.4 KB

 • www.islamqa.info İngilizce

  LINK

  www.islamqa.com web sitesi, yaygın olan sorulara güvenilir fetvalardan oluşan büyük bir fetva serisidir. www.islamqa.com web sitesinin editörlüğünü, değerli alim Muhammed b. Salih el-Muneccid yapmakatdır.

 • Adım Adım Hac Fransızca

  LINK

  Kaynağı İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşad Bakanlığı olan bu ilmi çalışma, hacla ilgili hükümleri mükemmel bir şekilde açıklamaktadır.

 • LINK

  Şimdi artık bilgisayar ekranınızdan flaş aracılığıyla Kur’an-ı Kerim okuyabilirsiniz.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli