Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Quan Hệ Xã Hội: Chương này phân tích cả thảy 23 mục sau: 1- Phần Một: Về mua bán 2- Phần Hai: Về vay lãi 3- Phần Ba: Về cho mượn 4- Phần Bốn: Về thế chấp 5- Phần Năm: Về đặt cọc 6- Phần Sáu: Về chuyển nợ 7- Phần Bảy: Về ủy thác 8- Phần Tám: Về bảo hộ và bảo đảm 9- Phần Chín: Về niêm phong 10- Phần Mười: Về hợp tác 11- Phần Mười Một: Về thuê mướn 12- Phần Mười Hai: Về hợp đồng làm nông nghiệp và làm vườn 13- Phần Mười Ba: Về quyền ưu tiên và láng giềng 14- Phần Mười Bốn: Về giữ dùm và bị hư hỏng 15- Phần Mười Lăm: Về chiếm đoạt 16- Phần Mười Sáu: Về giải hòa 17- Phần Mười Bảy: Về thi đua 18- Phần Mười Tám: Về mượn sử dụng 19- Phần Mười Chín: Về khai hoang 20- Phần Hai Mươi: Về treo thưởng 21- Phần Hai Mươi Mốt: Về tài sản bị rơi và trẻ lạc 22- Phần Hai Mươi Hai: Về tài sản hiến đi 23- Phần Hai Mươi Ba: Về quà tặng Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Kholid bin Aly Al-Mushaiqeh Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Ông Khaalid Bin Ali Bin Muhammad Al-Moshaiqeh nói: “...Quả thật, một trong những kiến thức quí báu mang lại niềm tự hào cao nhất cũng như giúp thông suốt và thấu đáo giáo lý thức hành là hiểu rõ về Qur’an và Sunnah, nhận biết Halal (những điều được phép) và Haram (những điều không được phép), ngộ ra dụng ý và giá trị giáo lý Shari’ah. Vì nhu cầu hiểu biết thiết yếu về kiến thức này nên tôi viết cuốn sách tóm lược dựa trên các nền tảng từ Kinh Sách của Allah và Sunnah của Thiên sứ e cũng như đường lối của các vị Sahabah y với lối viết đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu để tất cả mọi đối tượng và mọi tầng lớp có thể tiếp thu. Và tôi đã đặt tựa cho cuốn sách này là Tóm Lược Về Các Hình Thức Thờ Phượng...”.

 • Anh

  PDF

  Kiểm thảo : Muhammad Abdur Rouf

  Đây là quyển sách bằng tiếng Anh có hình minh họa cụ thể và đơn giản để thực hiện nghi thức hành hương Hajj và U’mrah dưới vòm sáng Qur’an và Sunnah.

Thông tin phản hồi