Kategoritë

Dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut

Numri i materialeve: 1

  • video-shot

    MP4

    Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

    Rrugëtimi në kërkim të adhurimit kërkon një konfirmim dhe marrëveshje e cila pasqyrohet në një fjalë të shkurtë e të njohur për të gjithë por, shumë domethënëse. Dhe vetëm me kuptimin e porosive të saj e kuptojmë se sa i rëndësishëm është konfirmimi për të rrugëtuar tutje në kërkim të adhurimit. E kjo është fjala e Shehadetit, për të cilën e ka veçuar hoxha i nderuar, Enis Rama, ligjëratën e tij.

Mbresat