Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë emision tregohen vlerat dhe veçoritë e Ramazanit dhe disa qëllime të agjërimit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Agjërimi ka qenë obligim edhe për umetet e mëhershme dhe duke pas parasysh urtësitë dhe mirësitë e tij nuk është një fakt që zgjon habi. Por, si manifestohet agjërimi te fetë e tjera dhe cila ishte rrjedha e obligimit të tij në Islam? Përgjigjen për këtë dhe për disa botëkuptime të gabuara, jo pak të përhapura, do ta gjeni në këtë emision tërheqës.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Dobi të panumërta, vlera të llojllojshme, mirësi dhe begati të ndryshme, shpërblime të pakufishme i përmban në vete adhurimi i agjërimit. Atëherë, si t’i kuptojmë mirësitë e agjërimit dhe muajit të shenjtë të Ramazanit? Përgjigjen në këtë e gjeni te një numër ligjëruesish të intervistuar enkas për këtë.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

Mbresat