Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama

  Hoxha i nderuar në këtë ligjëratë e shpjegon hadithin "Kur Allahu e do një rob e thërret Xhibrilin dhe i thotë: Unë e dua filanin, duaje dhe ti, dhe Xhibrili e do. Pastaj thërret banorët e qiellit dhe u thotë: Allahu e do filanin, andaj duajeni dhe ju. E duan dhe banorët e qiellit dhe pastaj bëhet i pranueshëm në tokë."

 • video-shot

  MP4

  Pjesë tërheqëse nga një ligjëratë e Shejh Muhamed Muhtar Esh Shenkitit, që thërret në meditim, vështrim dhe vlerësim real të jetës së kësaj bote dhe se si të arrihet mirësia e saj.

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Rast prekës i cili dëshmon për mëshirën e Allahut të pakufishme. Rast i cili duhet të prekë ndërgjegjen e çdo mëkatari dhe i cili tregon se dera e pendimit është e hapur.

Mbresat