Kategoritë

 • video-shot

  Film dokumentar që flet rreth përparimit të myslimanëve në aspektin shkencor në të kaluarën si dhe përfitimin e Evropës nga dija e tyre.

 • video-shot

  MP4

  Film dokumentar flet rreth përparimit të myslimanëve në aspektin shkencor në të kaluarën si dhe përfitimin e Evropës nga dija e tyre.

 • video-shot

  MP4

  Film dokumentar flet rreth përparimit të myslimanëve në aspektin shkencor në të kaluarën si dhe përfitimin e Evropës nga dija e tyre.

Mbresat