Kategoritë

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth kuptimit të drejtë të vëllazërisë islame me theks të veçantë në atë se realiteti dhe forca e vëllazërisë islame rrjedh nga dashuria e Allahut të lartësuar dhe besimi në të, andaj aq më drejt që të kuptohet besimi aq më mirë do të kuptohet vëllazëria islame. Pra nëse e kuptojmë drejt besimin, misionin dhe rolin në këtë jetë – i cili nuk mund të kryhet i vetëm dhe natyrshmërinë e kësaj lidhjeje e që sipas Islamit është mbi çdo lidhje tjetër, atëherë vëllazëria islame do ta merr kuptimin e vërtetë.

 • MP3

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Xheneti është synim i çdo besimtari prandaj kujdeset për veprat që e shpijnë te ai. Hoxha i nderuar në këtë hytbe sqaron se me besim dhe vepër të mirë arrihet ky synim. Pastaj përmend një sërë veprash të mira për të cilat ka ardhur në Kuran se e kanë për shpërblim xhenetin si ajetet e para të kaptinës El Muminun.

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Shumë prej nesh kanë kaluar nëpër një periudhë të injorancës apo i kanë kaluar shumë shanse ku kemi pas mundësi të përfitojmë sevape të mëdha. Prandaj është e rëndësisë së veçantë të sqarojmë disa rregulla që na ndriçojnë rrugën e cila na dërgon drejt kompensimit të kaluarës sonë. E ato i përmban kjo ligjëratë.

 • MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për të drejtat prindërore duke sjellë argumente dhe shembuj të ndryshëm.

Mbresat